Wild thought

ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ล้วนสวยงามในแบบของตน ก่อนจะมีคำที่บ่งบอกว่าเราเป็นมนุษย์ เราก็เคยเป็นสัตว์ป่ามาก่อน

ในวันนี้เรากลับบอกว่าเราเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่เหนือสิ่งอื่นใด แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น เรายังมีความเป็นสัตว์ป่าอยู่ในตัว ไม่ว่าออกล่าหาหากินเพื่อดำรงชีวิต สืบทอดเผ่าพันธุ์ พยายามมองหาว่าตนอยู่ตรงไหนของห่วงโซ่อาหาร

ถึงแม้ลักษณะภายนอก และการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่จิตใจและความคิดของมนุษย์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

จึงได้เกิดลวดลายประกอบกันขึ้น ที่บ่งบอกถึงความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ ชนิด และความคิดความเป็นอยู่ของสรรพสิ่งต่างๆ ประดับตกแต่งด้วยความหรูหราจากอะไหล่สีทอง ที่มาจากความมั่งคั่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

เพื่อตระหนักถึงความหลากหลายในสังคม แต่เราก็ยังสามารถอยู่ร่วมกันได้ในแบบของตัวเราเอง